Afdeling Someren

Het Praktisch Verkeersexamen werd op dinsdag 11 april 2017 gehouden.

We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zonder hen is het niet mogelijk deze activiteit te laten slagen.

Rob Fritsen bedankt voor de foto's.